Thông tin đăng ký phòng quản lý thuốc cấp tỉnh cho mặt nạ y tế sử dụng một lần

Tháng 4 28,2020

Cơ quan quản lý thuốc cấp tỉnh Thông tin đăng ký mặt nạ y tế dùng một lần thông tin đăng ký số đăng ký tên sản phẩm đăng ký 1 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140002 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Suining Kangda Công ty TNHH vật liệu vệ sinh 2 Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140006 một lần Mặt nạ y tế cho mục đích sử dụng tình dục Tứ Xuyên Xinglin Cấp cứu quasi 20202140019 khẩu trang y tế dùng một lần Công ty TNHH Thiết bị y tế Guangan Kangdun 6 Chuan Máy tiêm khẩn cấp quasi 20202140022 khẩu trang y tế dùng một lần Tứ Xuyên Công ty TNHH Chuẩn bị dược phẩm Tứ Xuyên 722140024 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Shuanglu Công ty 8 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140030 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Anlan Công nghệ y tế Công ty TNHH 9 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140032 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Shuangxin Dược phẩm Công ty TNHH 10 Máy móc tiêm tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140033 Mặt nạ Tứ Xuyên Pres Công ty TNHH Công nghệ sinh học 11 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140035 Mặt nạ y tế dùng một lần Công ty TNHH dược phẩm Youhua (Leshan) 12 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140036 Mặt nạ y tế dùng một lần Yibin Liya Công ty TNHH vật liệu mới 13 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn Cấp cứu 20202140038 Mặt nạ y tế dùng một lần Ya'an Kangle Công ty TNHH Thiết bị y tế 14 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140039 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Good Doctor Panxi Dược phẩm Công ty TNHH 15 Máy móc tiêm tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140040 Sử dụng khẩu trang y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Tứ Xuyên Taiji 16 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn khẩn cấp 20202140043 Mặt nạ y tế dùng một lần Suining Sky Times Thiết bị y tế Công ty TNHH 17 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Tứ Xuyên 20152140032 Mặt nạ y tế dùng một lần Zigong Jisheng Tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20152640153 Mặt nạ y tế (không phẫu thuật) Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Đô Wenjian Likang 19 Tiêu chuẩn tiêm cơ khí Tứ Xuyên 20162640058 Mặt nạ y tế vô trùng dùng một lần Thành Đô Mingsen Thiết bị y tế Công ty TNHH 20 Tiêu chuẩn tiêm cơ khí Tứ Xuyên 20172640221 mặt nạ y tế Thành Đô Jinshifeng Công ty TNHH Thiết bị y tế 21 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Tứ Xuyên 20182640041 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Lezhi Guijun Công ty TNHH vệ sinh 22 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Tứ Xuyên 20182640048 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Hengming Technology Development Co. 20192140099 Mặt nạ y tế Mũ Thành Đô Xinjin Shifeng Công ty TNHH Thiết bị y tế 24 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Tứ Xuyên 20202140018 Mặt nạ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Kangbo Dụng cụ y tế Công ty TNHH 25 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn 20202140019 Mặt nạ y tế dùng một lần Nhà máy Vật liệu y học Thành Đô 26 Vân Nam Lưu ý Quasi 20152640027 mặt nạ y tế nói chung Kunming Baolikang Công ty TNHH Sản phẩm vệ sinh y tế 27 Vân Nam 20162640007 mặt nạ y tế nói chung Kunming Shuanglong Thiết bị vệ sinh Công ty TNHH 28 Thiết bị y tế Vân Nam 2017201740040017 Mặt nạ y tế tổng hợp Kunming Jishengxiang Thiết bị y tế 20172640023 Mặt nạ y tế nói chung Công ty TNHH Thiết bị y tế Kunming Kangye 30 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Vân Nam 20182140067 Khẩu trang y tế dùng một lần Vân Nam Kangfan Thiết bị y tế Công ty TNHH 31 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Vân Nam 20202140007 Mặt nạ y tế dùng một lần Vân Nam Thế kỷ Công ty TNHH 32 Tiêu chuẩn tiêm Dianjian 20202140009 Mặt nạ y tế dùng một lần Vân Nam Sanxin Công nghệ y tế Công ty TNHH 33 Dianji Tiêu chuẩn tiêm 20202140014 Mặt nạ y tế dùng một lần Vân Nam Sanxin Công nghệ y tế Công ty TNHH 34 Dian Phường Tiêu chuẩn tiêm y tế Vân Nam 20202140016 Công ty TNHH Dược phẩm Kangbei Beixi Tao 35 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Vân Nam 20202140018 Mặt nạ y tế dùng một lần Vân Nam Baiyao Group Co., Ltd. 36 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Hồ Bắc 20112141579 Mặt nạ y tế dùng một lần Xianning Aike Medical Products Co., Ltd. 37 Hubei Máy tiêm tiêu chuẩn 20112641579 Mặt nạ y tế Xianning Aike Medical Products Co., Ltd. 38 Tiêu chuẩn tiêm E-machine 20112641629 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Hongli Nhựa Products Co., Ltd. 39 Tiêu chuẩn tiêm E-machine 20122641632 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Ruifeng Sản phẩm bảo vệ vệ sinh Công ty TNHH 40 Hubei Xunzhun 20132641346 khẩu trang y tế dùng một lần Vũ Hán Công ty TNHH vật liệu vệ sinh Xiangyu 41 Hubei Xunjun 20132641357 mặt nạ y tế dùng một lần Jingmen Xinli Công ty TNHH dệt may y tế 42 Hubei Xunmeng 20132641902 sử dụng một lần Có Công ty TNHH 43 Công ty TNHH Y tế Hubei Jinshida Công ty TNHH Sản phẩm y tế Hubei Kingstar 44 Công ty TNHH Sản phẩm y tế Hồ Bắc Jinube 44 4442 Công ty TNHH 46 Tiêu chuẩn tiêm Hubei 20142641370 Mặt nạ y tế dùng một lần Qianjiang Jianghe Công ty TNHH Vật liệu y tế 47 Chi nhánh Hồ Bắc 20142641434 Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ Hubei Zhongbao 48 Tiêu chuẩn tiêm một lần 2015 20154242167 Mặt nạ y tế dùng trong quan hệ tình dục Công ty TNHH Sản phẩm y tế Qianjiang Tianxingjian 49 Tiêu chuẩn tiêm E-machine 20152642096 Mặt nạ y tế dùng một lần Chongyang Wenjian Medical Dệt Co., Ltd. 50 Tiêu chuẩn tiêm E-machine 20152642120 Mặt nạ y tế chung Xiantao Deming Hygiene Products Co., Ltd. Lưu ý 20152642167 khẩu trang y tế dùng một lần Qianjiang Tianxingjian Medical Products Co., Ltd. 52 Tiêu chuẩn tiêm thuốc máy điện tử 20152642171 Mặt nạ y tế dùng một lần Hubei Minger Khang Công ty TNHH bảo vệ sức khỏe 532642206 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao City Không dệt Sản phẩm Công ty TNHH 54 E Tiêu chuẩn tiêm máy móc 20162562299 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Daoqi Công ty TNHH nhựa 55 E Tiêu chuẩn tiêm máy móc 20162642249 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Ruixin Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ 56 E Tiêu chuẩn tiêm thuốc 20162642259 Mặt nạ Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ Hồ Bắc Kangning 57 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Hồ Bắc 20162642271 Mặt nạ y tế dùng một lần Hubei Emas-Weida Công ty TNHH Sản phẩm bảo vệ lao động 58 Máy bơm tiêu chuẩn Hồ Bắc 2016 Quasi-20162642283 Mặt nạ y tế dùng một lần Vũ Hán Kangfufu Technology Co., Ltd. 60 Tiêu chuẩn tiêm E-machine 20162642286 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Xingrong Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ 612642299 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao City 62 Tiêu chuẩn tiêm Hubei 20162642409 Mặt nạ điều dưỡng y tế Công ty TNHH sản phẩm y tế Ogilvy 63 Tiêu chuẩn tiêm Hubei 20172642430 Mặt nạ y tế dùng một lần Công ty TNHH sản phẩm y tế Ogilvy Tiêu chuẩn máy móc Hubei 20172642433 Mặt nạ y tế dùng một lần Hubei Weikang Sản phẩm bảo vệ Giới hạn 65 Tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20172642447 Mặt nạ y tế dùng một lần Vũ Hán Weiqin Công nghệ y tế Công ty TNHH 66 Tiêu chuẩn tiêm máy E-20182142554 Mặt nạ y tế dùng một lần Hubei Wanli Thiết bị bảo vệ Công ty TNHH 67 Tiêu chuẩn tiêm E-machine 20182142571 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Xuyang Công ty TNHH Sản phẩm Vải 68 Tiêu chuẩn Máy móc Hồ Bắc 20182142581 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Shengmei Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp 69 Hồ Bắc Máy móc Tiêu chuẩn 20182642503 Công ty TNHH Thiết bị Bảo vệ Hubei Kelidi Tiêu chuẩn 20182642526 Sử dụng một lần Mặt nạ y tế Xiantao Sanda Công ty TNHH Công nghiệp 71 Hồ Bắc Máy móc Tiêu chuẩn 20182642537 Mặt nạ y tế dùng một lần Quảng Châu Tiancheng Công nghệ y tế Công ty TNHH 72 Hồ Bắc Máy móc Tiêu chuẩn 20192142592 Mặt nạ y tế dùng một lần Quảng Châu Xinbangda Sản phẩm y tế Công ty TNHH 73 Lưu ý 20192142704 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Tianrong Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ 74 Hồ Bắc Máy ép tiêu chuẩn 20192142733 Mặt nạ y tế dùng một lần Kingstar Medical (Xianning) Công ty TNHH 75 Hubei Máy tiêm tiêu chuẩn 20192142810 Mặt nạ y tế dùng một lần Xiantao Zhongyi Bảo vệ an toàn Vật tư là Công ty TNHH 76 Công ty TNHH Vật tư y tế Hồ Bắc Ruikang Công ty TNHH Vật tư y tế Hồ Bắc Ruikang 77 Công ty TNHH Sản phẩm bảo vệ y tế Hồ Bắc 77 Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ y tế Hubei Minger Khang 78 Mặt nạ Công ty TNHH Thiết bị y tế Hồ Bắc Zhuoya 79 Tiêu chuẩn Máy móc Hồ Bắc 20202142863 Mặt nạ y tế dùng một lần Vũ Hán Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ Huashida Tiêu chuẩn 802142887 Mặt nạ y tế dùng một lần Hồ Bắc Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ Hồ Bắc 20202142889 Khẩu trang y tế dùng một lần Yichang Hystech Công ty TNHH Sản phẩm y tế 82 E Tiêu chuẩn tiêm máy móc 20202142890 Mặt nạ y tế dùng một lần Hengtian Jiahua Nonwoven Co., Ltd. 83 E Máy móc tiêm tiêu chuẩn 20202142893 Mặt nạ bệnh viện dùng một lần Xianning Zhaoshumei Công ty TNHH 84 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Hồ Bắc 20202142903 Mặt nạ y tế dùng một lần Vũ Hán Huaxin Nonwoven Co., Ltd. 85 Gan Máy móc Tiêu chuẩn 20152640034 Mặt nạ dùng một lần Qingyang Kangsheng Công ty TNHH Dụng cụ y tế 86 Gan Máy ép tiêu chuẩn 20202140004 (tạm thời) Một lần Sử dụng tình dục của mặt nạ y tế Gansu Xinshanyou Công ty TNHH Thiết bị y tế 87 Tiêu chuẩn tiêm Ganshu 20202140005 (tạm thời) Mặt nạ y tế dùng một lần Công ty TNHH dược phẩm Lan Châu Foci 88 Tiêu chuẩn tiêm Ganshu 20202140008 (tạm thời) Mặt nạ y tế dùng một lần Lan Châu Gem Flower Thiết bị y tế Công ty TNHH 89 Ganjian Tiêm Tiêu chuẩn 20202140014 (tạm thời) Mặt nạ y tế dùng một lần Công ty TNHH Công nghệ thiết bị y tế Gansu Lankang 90 Gan Máy móc Tiêu chuẩn 20202140015 (tạm thời) Mặt nạ y tế dùng một lần Jinchang Jinchuan Wan Phường Industrial Co., Ltd. 91 Gan Máy móc Tiêu chuẩn 20202140017 (tạm thời) Mặt nạ y tế cho mục đích tình dục Gansu Tiến sĩ Yao Công nghệ y tế Công ty TNHH 92 Gan máy móc tiêu chuẩn 20152640051 Mặt nạ dùng một lần Jiangxi Chang Khánh Công nghệ y tế Công ty TNHH 93 Gan máy móc tiêu chuẩn 20152640055 mặt nạ dùng một lần, mũ Jiangxi Chang Khánh Công nghệ y tế Công ty TNHH Lưu ý 20152640077 Mặt nạ dùng một lần Công ty TNHH Thiết bị y tế Nanchang Yongdeli 95 Gan Máy móc Lưu ý 20152640123 Mũ mặt nạ dùng một lần Nanchang Aibo Thiết bị y tế Công ty TNHH 96 Gan Máy móc Lưu ý 20152640124 Mặt nạ dùng một lần Nanchang Aibo Thiết bị y tế Công ty TNHH Máy móc 97 Gan Tiêu chuẩn 20152640134 Khẩu trang dùng một lần Công ty TNHH Thiết bị y tế Nanchang Donghai 98 tiêu chuẩn tiêm máy móc Gan 20152640144 Khẩu trang dùng một lần Jiangxi Haoheng Công ty TNHH Thiết bị y tế 99 Gan tiêu chuẩn 20152640189 Mặt nạ dùng một lần Nanchang Aiyi Công ty TNHH Vật liệu vệ sinh Lưu ý 20152640196 Mặt nạ và mũ dùng một lần Jiangxi Benuotong Công ty TNHH Thiết bị y tế 101 Gan Máy móc Lưu ý 20152640204 Mặt nạ dùng một lần Jiangxi Yikang Nhóm thiết bị y tế Công ty TNHH 102 Gan Máy ghi chú 20152640

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog