Thông tin đăng ký mặt nạ bảo vệ y tế của Cục quản lý dược tỉnh

Tháng 4 28,2020

Cục quản lý dược phẩm tỉnh y bảo vệ mặt nạ thông tin đăng ký số sê-ri Giấy chứng nhận đăng ký số sản phẩm tên đăng ký tên 1 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn 20172640092 Mặt nạ bảo vệ y tế dùng một lần Tứ Xuyên Youbang Enterprise Co., Ltd. 2 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn Cấp cứu 20202140004 Mặt nạ bảo vệ y tế Thành Đô Xinjin Shifeng Công ty TNHH Thiết bị Y tế 3 Máy móc Tứ Xuyên Tiêu chuẩn Cấp cứu 20202140012 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Dược phẩm Tứ Xuyên 4 Tiêu chuẩn Cấp cứu Máy móc Tứ Xuyên 20202140015 Mặt nạ bảo vệ y tế Tứ Xuyên Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tứ Xuyên Tiêu chuẩn 20162640060 Mặt nạ bảo vệ y tế Jiangxi Bomei Công ty TNHH Công nghệ Y tế 6 Máy ép Gan 20162640087 Mặt nạ bảo vệ y tế Nanchang Chaoyang Công ty TNHH Sản phẩm chăm sóc sức khỏe 7 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Gan 20172640057 Mặt nạ bảo vệ y tế Jiangxi 3L Công ty TNHH sản phẩm y tế 8 Tiêu chuẩn tiêm bảo vệ y tế 20202140033 Công ty TNHH Vật liệu vệ sinh y tế Nanchang Enhui 9 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Thượng Hải 20182140299 Mặt nạ bảo vệ hạt y tế Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế khai thác mỏ (Thượng Hải) 10 Ji Máy móc tiêm tiêu chuẩn 20152640101 Tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20202140033 Mặt nạ bảo vệ y tế Changchun Aolant Máy móc dược phẩm sinh hóa Cơ sở nghiên cứu khoa học Công ty TNHH 12 Tiêu chuẩn tiêm cơ khí Hà Bắc 20162640324 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Sản phẩm y tế Hà Bắc Shengwanbao 132640229 Mặt nạ bảo vệ y tế 14 Ji Máy tiêm tiêu chuẩn 20172640230 Mặt nạ bảo vệ y tế Zhuozhou Fumei Aegis Công nghệ sinh học Công ty TNHH 15 Ji Máy tiêm tiêu chuẩn 20172640241 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Bắc 16 Tiêu chuẩn tiêm bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Bắc Mặt nạ bảo vệ cơ học tiêu chuẩn 20202140070 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Bảo vệ an toàn Thiên Tân Zhuorui 18 Tiêu chuẩn tiêm cơ khí Hà Bắc 20202140106 Mặt nạ bảo vệ y tế (không vô trùng) Công ty TNHH Dụng cụ y tế Hà Bắc 19 Tiêu chuẩn tiêm bảo vệ y tế Hà Bắc 20202140036 Mặt nạ bảo vệ y tế Handan Hengyong Công ty TNHH Vật tư 20 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Ji Ji 20202140094 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH bảo vệ an toàn Thiên Tân Zhuorui 21 Ji Máy móc Tiêu chuẩn tiêm 20202140135 Công ty TNHH Thiết bị y tế Lang Phường Kangyi Công ty TNHH 22 Ji Máy tiêm tiêu chuẩn 20202140096 Bảo vệ y tế Mặt nạ (không vô trùng) Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Bắc Xiaoshi 23 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Thiên Tân 20162640137 Mặt nạ bảo vệ y tế dùng một lần Ryansen (Thiên Tân) Công ty TNHH Thiết bị y tế 242640203 Mặt nạ bảo vệ y tế dùng một lần Thiên Tân Yuanhang Công ty TNHH 25 Mặt nạ bảo vệ máy móc Thiên Tân 20202140811 Mặt nạ bảo vệ y tế dùng một lần Thiên Tân Công ty TNHH Vật liệu sạch TEDA 26 Công ty TNHH Máy móc Thiên Tân Tiêu chuẩn 20202140850 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Công nghệ y tế Thiên Tân (Thiên Tân) 27 Mặt nạ bảo vệ y tế Thiên Tân 2020 Công ty TNHH Vật tư 28 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Bắc Kinh 20172640749 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Khoa học và Thương mại Bắc Kinh Zhongbei Bojian 29 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Bắc Kinh 20202140044 Mặt nạ bảo vệ y tế Bắc Kinh United Kangli Công ty TNHH Bảo vệ y tế Tiêu chuẩn 20202140080 Công ty TNHH Công nghệ sinh học (Bắc Kinh) 31 Máy móc Liêu Ninh Tiêu chuẩn 20142140020 Mặt nạ bảo vệ y tế Thẩm Dương Công ty TNHH công nghệ y tế Thẩm Dương 32 Tiêu chuẩn máy móc y tế 20142140021 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH công nghệ y tế Thẩm Dương Shengshi Tiêu chuẩn 20202140069 Mặt nạ bảo vệ y tế Liaizing Shengjingtang Công nghệ sinh học có Công ty TNHH 34 Máy móc tiêu chuẩn Liêu Ninh 20202140070 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Công nghệ sinh học Liêu Ninh Shengjingtang 35 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị tiêu chuẩn 20202140113 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH công nghiệp đóng tàu Đại Liên 36 Tiêu chuẩn máy móc bảo vệ y tế Bảo tồn Tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20152640335 Mặt nạ bảo vệ y tế Shandong Aida Medical Products Co., Ltd. 38 Lu tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20152640382 Mặt nạ bảo vệ y tế Thanh Đảo Shengjiu Công ty TNHH Thiết bị y tế 39 Lu tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20162640185 Mặt nạ bảo vệ y tế Thanh Đảo Mingyaotang Quasi 20172640062 Mặt nạ bảo vệ y tế Shandong Sinuo Thiết bị y tế Công ty TNHH 41 Lu tiêu chuẩn tiêm máy móc Lu 20172640436 Mặt nạ bảo vệ y tế Shandong Jiuer Industrial Group Co., Ltd. 42 Lu tiêu chuẩn tiêm máy móc 20172640644 Mặt nạ bảo vệ y tế Shandong Jucheng 20192140092 Khẩu trang bảo vệ y tế Shandong Kangli Công ty TNHH Công nghệ thiết bị y tế 44 Lu Máy tiêm tiêu chuẩn 20202140114 Mặt nạ bảo vệ y tế Rizhao Sanqi Công ty TNHH sản phẩm y tế và vệ sinh 45 Lu Tiêu chuẩn tiêm bảo vệ y tế Shandong Xinke Marine Biotech Co., Ltd. Công ty TNHH 46 Lu Tiêu chuẩn tiêm máy móc 20202140250 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Công nghệ y tế Weihai Shengjie 47 Chuẩn máy móc Phúc Kiến 20172640022 Mặt nạ bảo vệ y tế Hạ Môn Bluestar Enterprise Co., Ltd. 48 Chuẩn máy móc bảo vệ y tế Phúc Kiến 20172640057 Mặt nạ bảo vệ y tế Phúc Kiến Công ty TNHH Vật tư y tế Phúc Kiến 20172640109 Mặt nạ bảo vệ y tế Gongli (Hạ Môn) Công ty TNHH Vật tư y tế 50 Phúc Kiến Máy tiêm tiêu chuẩn 20182640005 Mặt nạ bảo vệ y tế Hạ Môn Lixia Công ty TNHH công nghệ y tế 5182640084 Mặt nạ bảo vệ y tế Hạ Môn Meirun Nonwoven Co., Ltd. 52 Phúc Kiến Máy tiêm tiêu chuẩn 20202140028 (tạm thời) Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng và không vô trùng) Công ty TNHH công nghệ y tế Hạ Môn Meirun 53 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Phúc Kiến 20202140031 (tạm thời) ) Công ty TNHH Công nghệ Y tế Hạ Môn Tianfu 54 Tiêu chuẩn Máy móc Phúc Kiến 20202140036 (tạm thời) Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng và không vô trùng) Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Zhongke Besta (Hạ Môn) 55 Phúc Kiến Tiêu chuẩn Máy móc 20202140169 (Tạm thời) Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng và không vô trùng) Chương Châu Công ty TNHH Sản phẩm vệ sinh Yue 56 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Phúc Kiến 20202140044 (tạm thời) Mặt nạ bảo vệ y tế (không vô trùng) Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phúc Kiến Chenrun 57 Qian Máy ép tiêu chuẩn 20182640035 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Quý Châu Angel 58 20162641493 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Giang Tô Dedi 59 Yu Máy móc Lưu ý 20162640536 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Henan Scorsese 60 Yu Máy móc Lưu ý Tiêu chuẩn 20162640667 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Henan Zhongjian 61 Yu Máy móc Lưu ý 20162640746 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Changdong 62 Yu Máy móc Lưu ý 20172640181 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Xin Hương Changda 63 Yu Máy móc Lưu ý 20172640193 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Phát triển vật liệu vệ sinh Xin Hương Kangmin 20172640324 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Tập đoàn Henan Piao'an 65 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Hà Nam 20172640469 Mặt nạ bảo vệ y tế Henan Henan Blue Sky Thiết bị y tế Công ty TNHH 66 Yu Máy ép tiêu chuẩn 20172641027 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Xiniang Dafang 4 Khẩu trang bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nam Jianqi 68 Tiêu chuẩn tiêm Yujian 20182140550 Mặt nạ bảo vệ y tế Xinxiang Hongda Công ty TNHH vật liệu y tế 69 Tiêu chuẩn tiêm Yujian 20182140615 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Yixin 20182140680 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH công nghiệp Hà Nam Yadu 71 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Yu 20182140825 Mặt nạ bảo vệ y tế Shengguang Công ty TNHH sản phẩm y tế 72 Yu Máy móc tiêm tiêu chuẩn 20182640145 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Khoa học và thương mại Bắc Kinh Zhongbei Bojian Lưu ý 20182640238 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Công nghệ y tế Henan Weipushi 74 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Hà Nam 20192140039 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH công nghiệp Henan Yadu 75 Tiêu chuẩn tiêm bảo quản y tế Henan Kangerjian Tiêu chuẩn y tế Công ty TNHH Henan Kangerjian Mặt nạ bảo vệ Hà Nam Tuấnren Công ty TNHH Thiết bị y tế tốt nhất 77 Máy móc Hà Nam Tiêu chuẩn tiêm 20202140058 Mặt nạ bảo vệ y tế Hà Nam Tuấnren Công ty TNHH Thiết bị y tế tốt nhất 78 Máy móc Hà Nam Tiêu chuẩn 20172640106 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Vật liệu vệ sinh Tân Tường Huaxi 20152640749 Mặt nạ bảo vệ Công ty TNHH Sản phẩm y tế Jiangmen Shuermei 80 Công ty TNHH Máy móc Quảng Đông Tiêu chuẩn 20152641326 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Sản phẩm y tế Thâm Quyến Zhonghai (Thâm Quyến) 81 Công ty TNHH Máy móc y tế Quảng Đông 20162640766 Công ty TNHH bảo vệ y tế Thâm Quyến Zhonghai (Thâm Quyến) Mặt nạ bảo vệ cơ học 20192140485 Mặt nạ bảo vệ y tế Quảng Châu Anshenbao Công ty TNHH Thiết bị y tế 83 Chiết Giang tiêm tiêu chuẩn cơ khí 20142140103 Mặt nạ bảo vệ y tế Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. 84 Chiết xuất cơ khí y tế 20152640686 Mặt nạ bảo vệ y tế Hàng Châu Huikang Tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20162641055 Mặt nạ bảo vệ y tế Fenghua Kangjiale Công ty TNHH Thiết bị y tế 86 Chiết Giang tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20172640093 Mặt nạ bảo vệ y tế Zhende Công ty TNHH Vật tư y tế 87 Chiết Giang tiêm cơ khí 20202141024 Mặt nạ bảo vệ y tế Duoling Clean Air Technology Co., Ltd. Tiêu chuẩn tiêm cơ khí 20202141029 Mặt nạ bảo vệ y tế Nhà máy thiết bị bảo vệ Jinhuameixin 89 Chiết Giang Máy tiêm tiêu chuẩn 20202141004 Mặt nạ bảo vệ y tế Công ty TNHH Thiết bị an toàn hạt nhân miền Nam (Chiết Giang) 90 Xiang Lưu ý 20202140160 Mặt nạ bảo vệ y tế Hồ Nam Xinjinfu Công ty TNHH Công nghệ Y tế 92 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Xiang 20202140161 Mặt nạ bảo vệ y tế Hồ Nam Xinjinfu Công ty TNHH Công nghệ Y tế 93 Tiêu chuẩn máy móc phun Xiang 20202140162 Mặt nạ bảo vệ y tế Shaoyang Qian Khangyi Quasi 20202140163 Mặt nạ bảo vệ y tế Shaoyang Qian Khangyi Công ty TNHH Thiết bị y tế 95 Xiang máy phun tiêu chuẩn 20202140092 Mặt nạ bảo vệ y tế (loại vô trùng) Hunan Terry Precision Medical Devices Co., Ltd. 96 tiêu chuẩn tiêm máy móc Hunan 20202140091 (loại không vô trùng ) Công ty TNHH Thiết bị y tế chính xác Hồ Nam Terui 97 Xiang Máy phun tiêu chuẩn 20202140191 Mặt nạ bảo vệ y tế (không vô trùng) Công ty TNHH Công nghệ bảo vệ Hunan Kangte 98 Tiêu chuẩn tiêm mặt nạ bảo vệ y tế Yang2 (vô trùng) ) Công ty TNHH 99 Công cụ tiêm tiêu chuẩn Xiang Xiang 20202140219 Mặt nạ bảo vệ y tế (không vô trùng) Công ty TNHH dược phẩm Hồ Nam Hengchang 100 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Xiang 20202140220 Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng) Công ty TNHH dược phẩm Hunan Hengchang Tiêu chuẩn 20202140245 Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng) Hunan Kangte Protection Technology Co., Ltd. 102 Mặt nạ tiêm tiêu chuẩn máy móc Xiang 20202140267 Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng) Công ty TNHH Công nghệ y tế Hồ Nam Youong 103 Tiêu chuẩn tiêm máy móc Xiang 20202140462 Mặt nạ bảo vệ y tế (vô trùng) Hunan Kanglilai Dụng cụ y tế Công ty TNHH 104 Máy phun thuốc tiêu chuẩn 20202140599 (Loại vô trùng) Công ty TNHH Công nghệ Y tế Hồ Nam Jianyuan

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog